Geleceğin kütüphane ve müzelerinde dijital dönüşüm

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri (KAM’18) Kongresi ve Fuarı’nda nesnelerin interneti, 3 boyutlu arşivcilik, big data gibi yeni teknolojiler odağa alınarak dijital dönüşüm konuşulacak.

Tüm alanları etkisi altına almaya başlayan, geleneksel yöntemlere göre uygulama ve kullanımda oldukça kolaylık sağlayan dijital teknolojiler, kullanıldıkları alanlara yeni bir vizyon getiriyor. 29 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Resort Belek’te düzenlenecek olan uluslararası katılımlı KAM’18 Kongresi ve Fuarı’nda kütüphane, arşiv ve müzecilik alanlarında dijital dönüşüm konusu masaya yatırılacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğü ve desteği ile 4 yıldır gerçekleştirilen KAM Çalıştayı, Ekspotürk’ün organizasyonu ile içerik ve kapsam yönünden genişletildi. KAM’18 Kongresi ve Fuarı bu yıl, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Tarih Kurumu) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun işbirliği ile düzenlenecek.

Kültürel mirasların korunması, gelecek nesillere aktarılması bakımınından oldukça önemli olan dijital teknolojiler, profesyoneller tarafından geniş bir platformda ele alınacak. Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanlarının geleceği şekillenecek. Bu alanlarda IoT, eserlerin 3D arşivlenmesi, sanal kütüphane ve müzecilik gibi yenilikçi çözümler gündeme gelecek.

KAM’18, kültürel miraslarımızın korunması, geliştirilmesi ve tanıtımı konularında aktif rol almayı amaçlıyor. KAM’18’de çağdaş bilgi ve teknolojilerin etkin kullanımı, iletişim teknolojileri, restorasyon, konservasyon gibi içeriklerin sunum ve paylaşımı, yeni hizmet modelleri ve yeni standartların geliştirilmesi, vizyoner binalar ve ekipmanlar gibi konular gündeme gelecek. Bu anlamda profesyoneller aynı çatı altında toplanarak bir araya gelecek.

Millet kıraathaneleri de kongrede yer alacak

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. Tamamen kitaplarla dayalı döşeli millet kıraathaneleri, toplum hayatına adeta ruh katacak…” sözleri ile ifade ettiği ‘Millet kıraathaneleri’ projesi de KAM’18 Kongresi ve Fuarı’nda yer alan önemli bir konu başlığı olacak. Eski bir geleneğin yeniden canlandırılması ile yeni uygulama modelleri temelinde kültür dünyamıza getireceği yenilikler ve sağlayacağı katkılar konuşulacak. Alanında uzman akademisyenler, bu konuda yenilikçi çözümler ortaya koyacak.

Yeni fikirler, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile sektörel gelişmelere yol gösterecek geniş çaplı bir etkinlik olarak düzenlenen KAM’18 Kongresi ve Fuarı’nda, paneller, oturumlar, özel sunumlar ve kurslara ek olarak bilgilendirme amacıyla kütüphane, arşiv ve müzecilik alanlarında sunum, slayt, film gösterimi yapılacak.

Seramik, Heykel, Ebru, Çini sanatı gibi ‘Kültürel Miras’ temalı workshoplar, özgün sergiler, sosyal ve kültürel çeşitli etkinlikler de katılımcı ve izleyicilerle buluşturulacak.

Peki bu yazı hakkında sizin görüşleriniz ve yorumunuz nedir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.